ТЕХНІЧНИЙ АНАЛІЗ АКЦІЙ

eng : technical analysis deu : technische Aktienanalyse f метод оцінки доцільності інвестування коштів в акції, який ґрунтується на вивченні тенденцій розвитку ринкового курсу цінних паперів на основі аналізу ринкових індексів і рейтингів, побудови графіків і таблиць, що характеризують динаміку ціноутворення акцій. За результатами технічного аналізу визначають найсприятливіші проміжки часу для купівлі-продажу акцій з погляду можливостей отримання прибутку у вигляді курсових різниць.

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання 

ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ →← ТЕЗАВРАЦІЯ ПРИБУТКУ

T: 0.073213058 M: 3 D: 3