Є І А Б В Г Д Е З К Л М Н О П Р С Т Ф Ч 
ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
eng : financing activitis deu : Finanzierungstätigkeit f у вузькому розумінні діяльність, яка веде до змін розміру і складу власного та позичкового капіталу, тобто діяльність, пов’язана з фінансуванням підприємства. У широкому розумінні під фінансовою діяльністю розуміють усі заходи, пов’язані з мобілізацією капіталу, його використанням, примноженням (збільшенням вартості) та поверненням. Фінансова діяльність з такого погляду включає весь комплекс функціональних завдань, пов’язаних з фінансуванням підприємства, інвестиційною діяльністю та фінансовим забезпеченням (обслуговуванням) операційної діяльності.

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання  2018

← ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇФІНАНСОВИЙ КРЕДИТ →

T: 0.054987104 M: 6 D: 0