ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

eng : financing activitis deu : Finanzierungstätigkeit f у вузькому розумінні діяльність, яка веде до змін розміру і складу власного та позичкового капіталу, тобто діяльність, пов’язана з фінансуванням підприємства. У широкому розумінні під фінансовою діяльністю розуміють усі заходи, пов’язані з мобілізацією капіталу, його використанням, примноженням (збільшенням вартості) та поверненням. Фінансова діяльність з такого погляду включає весь комплекс функціональних завдань, пов’язаних з фінансуванням підприємства, інвестиційною діяльністю та фінансовим забезпеченням (обслуговуванням) операційної діяльності.

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання 

ФІНАНСОВИЙ КРЕДИТ →← ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ

T: 0.070935773 M: 3 D: 3