Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

ФОРФЕЙТИНГ

eng : nonrecourse financing, forfating deu : Forfaitierung f спосіб фінансування (кредитування) зовнішньоекономічних операцій, який полягає у купівлі в експортера експортних вимог форфетером (комерційним банком чи спеціалізованою компанією) з виключенням права регресу (зворотної вимоги).
Ещё