Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

БЮДЖЕТНИЙ КОНТРОЛЬ

eng : budgetary control deu : Budgetkontrolle f порівняння фактичних показників фінансово-господарської діяльності з плановими (бюджетними) на предмет їх узгодженості за величиною і термінами, а також аналіз причин відхилень з метою вироблення пропозицій щодо коригування бюджетів чи фінансово-господарської діяльності підприємства.
Ещё