Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

БЮДЖЕТУВАННЯ

eng : budgeting deu : Budgetierung f процес складання бюджетів і контролю за їх виконанням. До основних характеристик бюджетування належать: короткостроковість (до одного року); високий рівень конкретизації; внутрішня спрямованість; тісна інтеграція з контролем та аналізом відхилень.
Ещё