Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

ВАРТІСТЬ КАПІТАЛУ

eng : cost of capital deu : Kapitalkosten pl це плата за користування залученими фінансовими ресурсами, в т. ч. сплата процентів, дивідендів, комісійних, негативних курсових різниць та інші затрати.
Ещё