Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

ВИДІЛЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ

eng : segregation deu : Ausgliederung f форма реорганізації, за якої на базі існуючого суб’єкта господарювання чи його структурної одиниці створюється нове підприємство. Підприємство, що реорганізується, продовжує свою фінансово-господарську діяльність.
Ещё