Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

ДИВІДЕНДИ

eng : dividend deu : Dividende f частина чистого прибутку, розподілена між учасниками (власниками) відповідно до частки їх участі у власному капіталі підприємства.
Ещё