Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

ДИВІДЕНДНА ПОЛІТИКА

eng : dividend policy deu : Dividendenpolitik f це набір цілей і завдань, які ставить перед собою керівництво підприємства щодо виплати дивідендів, а також сукупність методів і засобів їх досягнення. Оптимізація дивідендної політики — це оптимізація співвідношення між прибутком, що виплачується у вигляді дивідендів, і тим, який реінвестується з метою максимізації доходів власників.
Ещё