Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

ДИСКОНТУВАННЯ

eng : discounting deu : Diskontierung f процес приведення майбутньої вартості грошей (грошових надходжень) до їх теперішньої вартості. Процес дисконтування може здійснюватися за простими чи складними процентами.
Ещё