Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

ДИСКРИМІНАНТНИЙ АНАЛІЗ

eng : discriminant analysis deu : Diskriminanzanalyse f комплекс методів математичної статистики, за допомогою якого здійснюється класифікація досліджуваних одиниць (підприємств) залежно від значень обраної сукупності показників відповідно до побудованої метричної шкали.
Ещё