Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

ЕКВІВАЛЕНТИ ГРОШОВИХ КОШТІВ

короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни їх вартості.
Ещё