Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

ЕКСТРАПОЛЯЦІЇ МЕТОДИ

eng : extrapolation method deu : die Extrapolierende Prognosen методи прогнозування фінансових показників, які ґрунтуються на поширенні кількісних (статистичних) висновків щодо існуючих тенденцій, одержаних у результаті вивчення минулих подій на майбутні (прогнозні) періоди. Основними методами екстраполяції є методи визначення середніх величин; екстраполяція тренду; експоненціальне згладжування.
Ещё