Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

ЕФЕКТИВНА СТАВКА ПРОЦЕНТА

eng : effective interestrate deu : Effektivverzinzung f ставка процента, що визначається діленням суми річного процента та дисконту (або різниці річного процента та премії) на середню величину собівартості інвестиції (або зобов’язання) та вартості її погашення.
Ещё