Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА

eng : capital deu : Kapital m це засвідчені в пасивній стороні балансу вимоги на майно, яке відображено в активах; демонструє джерела фінансування придбання активів підприємства.
Ещё