Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

КОНТРОЛІНГ

eng : controlling deu : Controlling m спеціальна, саморегулююча система методів та інструментів, спрямована на функціональну підтримку менеджменту підприємства, що включає інформаційне забезпечення, планування, координацію, контроль та внутрішній консалтинг.
Ещё