Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

КРЕДИТОСПРОМОЖНІСТЬ

eng : creditworthiness deu : Kreditwürdigkeit f , Bonität наявність передумов для отримання кредиту і здатність повернути його. Кредитоспроможність позичальника визначається показниками, які характеризують його акуратність при розрахунках за раніше отриманими кредитами, його поточне фінансове становище, спроможність у разі необхідності мобілізувати кошти з різних джерел, забезпечення оперативної трансформації активів у ліквідні кошти.
Ещё