Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

ЛІСТИНГ

eng : listing deu : Auflistung f внесення акцій, облігацій, інших цінних паперів до списку цінних паперів, які котируються на фондовій біржі або можуть бути предметом укладення угод у торговельно-інформаційній системі.
Ещё