Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

НАГЛЯДОВА РАДА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

eng : supervisory board deu : Aufsichtsrat m орган акціонерного товариства, що здійснює загальне керівництво його діяльністю, контроль за діяльністю виконавчого органу та захист інтересів акціонерів. Членом наглядової ради може бути будь-яка фізична особа, обрана на цю посаду річними загальними зборами власників.
Ещё