Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

НЕМОНЕТАРНІ АКТИВИ

deu : nicht-monetäre Vermögen всі активи, крім грошових коштів, їх еквівалентів та дебіторської заборгованості у фіксованій (або визначеній) сумі грошей.
Ещё