Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

АКВІЗИЦІЯ

eng : acquisition deu : Akquisition f скупка корпоративних прав підприємства, у результаті чого покупець набуває контролю над чистими активами та діяльністю такого підприємства. Придбання може здійснюватися в обмін на передачу активів, взяття покупцем на себе зобов’язань або випуск акцій.
Ещё