Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

ОПЕРАЦІЙНИЙ ЦИКЛ

eng : operating cycle deu : Operations zyklus m проміжок часу між придбанням запасів для здійснення виробничо-господарської діяльності та отриманням коштів від реалізації виробленої з них продукції (товарів, послуг).
Ещё