Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

ПЕРВІСНА ВАРТІСТЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

eng : purchase value deu : Anschaffungswert m вартість окремих об’єктів основних фондів, за якою вони були зараховані на баланс підприємства. Включає суму витрат, пов’язаних з виготовленням, придбанням, доставкою, спорудженням, встановленням, страхуванням під час транспортування, державною реєстрацією, реконструкцією, модернізацією та іншим поліпшенням основних фондів. У контексті оцінки вартості майна первісна вартість — це вартість відтворення основних засобів на дату оцінки з урахуванням затрат, пов’язаних з їх поліпшенням.
Ещё