Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

РЕВЕРСІЯ

/(при оцінці вартості підприємства/) очікувана /(залишкова/) вартість об’єкта оцінки в період, що є наступним за прогнозним періодом.
Ещё