Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

РЕЗЕРВ ДИВІДЕНДІВ

eng : dividend reserve deu : Dividendenreserve f частина власного капіталу (чистого прибутку) підприємства, яка резервується в роки з високим обсягом чистого прибутку з метою забезпечення стабільного рівня дивідендних виплат у роки з недостатнім рівнем прибутковості; резерв також використовують для забезпечення дивідендних виплат за привілейованими акціями.
Ещё