Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА

eng : reorganization deu : Reorganisation f повна або часткова заміна власників корпоративних прав підприємства, зміна організаційно-правової форми організації бізнесу, ліквідація окремих структурних підрозділів або створення на базі одного підприємства кількох, наслідком чого є передача (прийняття) його майна, коштів, прав та обов’язків правонаступникам. Основними формами реорганізації є злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення.
Ещё