Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

СТАВКА ДИСКОНТУ

eng : discount rate deu : Diskontierungsfaktor m коефіцієнт, що використовується для переведення прогнозованих майбутніх грошових потоків у їх поточну (теперішню) вартість.
Ещё