Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

АНДЕРРАЙТЕРИ

eng : underwriter deu : Underwriter m фінансові посередники, професійні торговці цінними паперами, до послуг яких вдаються емітенти корпоративних чи боргових прав з метою швидкого та ефективного розміщення цінних паперів (акцій, облігацій). Посередники можуть взяти на себе зобов’язання з розміщення всієї емісії або її частини. При цьому емітенту надається гарантія розміщення емісії.
Ещё