Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

СТАВКА КАПІТАЛІЗАЦІЇ

eng : capitalization rate deu : Kapitalisierungsfaktor m коефіцієнт, що використовується для переведення очікуваного доходу у вартість за умови, що очікуваний дохід прогнозується незмінним протягом періоду прогнозування чи зі стабільними темпами зростання (падіння).
Ещё