Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

СТРУКТУРА КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

eng : capital gearing deu : Kapitalstruktur f співвідношення власних і позичкових джерел у структурі пасивів; характеризується такими основними показниками: коефіцієнт заборгованості, коефіцієнт фінансової незалежності (автономії).
Ещё